Visma pålogging

Fjaler kommune nyttar økonomi- og personalsystemet Visma

Alle tilsette vil få tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Min side). Her vil du mellom anna finne lønsslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. Du skal og levere reiserekningar og andre personalskjema som timelister, fråvær og ferie frå Min side.

 

Brukarrettleiing og innlogging 
 

Logg på Visma Min side:

https://vismafjaler.sysikt.no/enterprise/


I brukarrettleiingane for personalskjema og reiserekning under, finn du informasjon om korleis du loggar på:

Rettleiing - Sikker Pålogging slik håndterer du knytning mellom BankID og din konto i Visma Connect (PDF, 384 kB)

Her kjem det ny rettleiing etterkvart. Inntil vidare, sjå vekk frå side 3 om pålogging.
 

 

Kontakt

Har du spørsmål om pålogging eller føring av personalskjema/reiserekningar?

Ta kontakt med personal og organisasjon:

Nina Aas – nina.aas@fjaler.kommune.no – tlf 57738004

Wenche Elveseter – Wenche.Elveseter@fjaler.kommune.no – tlf 57738015