Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Visma pålogging

Frå 1. januar 2017 har Fjaler kommune gått over til nytt økonomi- og personalsystem (Visma).

Alle tilsette vil få tilgang til opplysningar om seg sjølv via Visma si web-løysing (Min side). Her vil du mellom anna finne lønsslippen din og tilsetteopplysningar om deg sjølv. Du skal og levere reiserekningar og andre personalskjema som timelister, fråvær og ferie frå Min side.

 

Brukarrettleiing og innlogging

For å logge deg på Visma Min side så nyttar du denne lekkja: https://vismafjaler.sysikt.no/enterprise

Korleis du loggar deg på med brukarnamn og passord finn du i brukarrettleiingane for personalskjema og reiserekning:

 

Har du spørsmål om pålogging eller føring av personalskjema/reiserekningar?

Ta kontakt med personal og organisasjon:

Nina Aas – nina.aas@fjaler.kommune.no – tlf 57738004

Camilla E. Valvik – cav@fjaler.kommune.no – tlf 57738015