Stortingsvalet i Fjaler 2017

 Fjaler kommune har stortingsval søndag 10. og måndag 11. september.

Søndagsval 10. september vert berre gjennomført i Dingemoen krins.

På denne sida vil du finne informasjon om valet - både før og etter valdagen.

Informasjon finn du på  valportalen 

Publisert av Inger Hovlandsdal. Ansvarleg Camilla Ericsson Valvik. Sist endra 30.06.2017 av Elin Ullebø Ulvik
Vallogo.JPG

På valdagen måndag 11.september kan du berre røyste i den kommunen du står manntalsført.

I Fjaler kommune kan du på valdagen røyste på alle røystestadane.

Vallogo.JPG

 Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 11.september 2017, kan du røyste på førehand i perioden frå torsdag 10.august til og med fredag 8.september.

Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førarkort, bankkort med bilete el.likn.) når du skal røyste, og gjerne valkortet du får tilsendt i posten.

Vallogo.JPG

 I Fjaler kommune kan du frå måndag 3.juli 2017 etter avtale avgje tidlegrøyst på Fjalerhuset i ordinær opningstid (måndag-fredag frå kl.09:00-14:00).

 
 
Login for redigering