Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Helseteneste - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjukepleiar skule 477 98 781
Jordmor 57 73 81 21 906 62 012
Fagansvarleg helsesjukepleiar 57 73 81 22 404 15 735