Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Helseteneste - Fysioterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysioterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 57 73 81 17 414 69 249
57 73 81 15
Ergoterapeut/frisklivsentral 57 73 81 10 907 05 003
Fysioterapeut 57 73 81 16 952 23 574
57 73 81 13
Fagansvarleg fysioterapeut 57 73 81 18