Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Helseteneste - Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Dag og kveld 0800 - 2200 913 67 647
Fagansvarleg Psykisk helse 917 63 802 917 63 802
Ruskoordinator 908 04 887 908 04 887