Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Heimeteneste

Ansatte i avdelingen Heimeteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
952 55 930
952 55 932
905 24 986
952 55 931
Teamleiar heimeteneste 57 73 81 50 950 60 101
Kreftsjukepleiar/ressurssjukepleiar 57 73 81 53 952 55 930
Leiar heimeteneste 57 73 81 54