Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Heimeteneste

Ansatte i avdelingen Heimeteneste
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
952 55 930
952 55 932
905 24 986
952 55 931
Teamleiar heimeteneste 57 73 81 50 950 60 101
Leiar heimeteneste 57 73 81 54