Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Sjukeheimen

Ansatte i avdelingen Sjukeheimen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitør 480 49 151
Vakttelefon 414 64 562
Vakttelefon 414 69 582
Vakttelefon 953 09 778
Teamleiar korttid/rehabilitering 57 73 81 41 952 55 937
Teamleiar langtid/skjerma 57 73 81 46 952 55 938
Leiar sjukeheimen 57 73 81 47