Oversikt over tilsette


Helse og omsorg - Tenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tenestekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar 57 73 81 25
Mottakskoordinator 57 73 81 26
Økonomikonsulent 57 73 81 27
Kommunalsjef helse og omsorg 57 73 81 29