Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?

  • Nasjonale publikumstelefonen 815 55 015
  • Lokal telefonteneste 976 89 290, kvardagar frå 09.00 - 14.00
 

Oversikt over tilsette


HAFS skule og oppvekst

Ansatte i avdelingen HAFS skule og oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Utviklingsrettleiar 926 41 210