Oversikt over tilsette


Rådmannskontoret - Flyktningtenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningtenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 57 73 80 14 404 46 015
Flyktningskonsulent 57 73 80 58 479 71 722