Oversikt over tilsette


Bistand og omsorg - Sjukeheim og omsorgsboligar

Ansatte i avdelingen Sjukeheim og omsorgsboligar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
0800-2200 414 69 582
Natt 2200-0800 952 55 932
Aktivitør 480 49 151
Leiar, arbeidslag 5 57 73 81 46