Oversikt over tilsette


Bistand og omsorg - Sjukeheim, heimetenester utanom sentrum

Ansatte i avdelingen Sjukeheim, heimetenester utanom sentrum
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar, arbeidslag 1 57 73 81 42
0800-2200 414 64 562
Natt 2200-0800 952 55 932