Oversikt over tilsette


Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 57 73 80 56 918 80 274
Økonomisjef 57 73 80 53
Rådmann 57 73 80 01 900 64 592
Personalsjef 57 73 80 15