Oversikt over tilsette


Bistand og omsorg - Miljøarbeid, Øyra/Dagsenter

Ansatte i avdelingen Miljøarbeid, Øyra/Dagsenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 73 81 36
Leiar, arbeidslag 3 57 73 81 35 960 93 942
0800-2200 960 93 942
Natt 2200-0800 952 55 932