Oversikt over tilsette


PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord

Ansatte i avdelingen PPT for Ytre Sogn og -Sunnfjord
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar 57 71 15 74 952 55 939
Logoped 57 73 80 38 976 38 894
Merkantil 57 73 80 32
57 73 80 36 481 81 505
Psykolog 57 73 80 33 969 42 363
Rådgjevar 57 73 80 28 400 36 177
Spesialpedagog/ nestleiar 57 78 20 58 979 75 763