Oversikt over tilsette


Yksnebjør barnehage

Ansatte i avdelingen Yksnebjør barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrar 57 73 80 66
960 93 930
960 93 931
404 39 402
960 93 932
960 93 934
960 93 933