Vil du bli elev i kulturskulen ?

Hyllestad og Fjaler kulturskule tilbyr  for 2017/18 m.a. nye kurs i song og rørsle, korte kurs i gitar og ukulele,  og som før moderne dans, musikk og visuelle kunstfag .

fridasolaas3.jpg - Klikk for stort bilete

Mange av tilboda i kulturskulen er desentralisert til skulekrinsane. Vi tilbyr opplæring til elevar i alle aldrar, og vi samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillege organisasjonar.

 

Kulturskulen har desse tilboda

Detaljane finn du i søkjesystemet i linken under her  (prisar under):

NYTT: JUBALONG

- eit tilbod med vekt på song og rørsle for 1. og 2. klasse 

 •          På Hyllestad skule, musikkrommet, måndagar kl 1720 - 1800
 •          På Dingemoen skule, tysdagar kl 1800 - 1840

         Foreldre som ynskjer det, er velkomne til å delta på desse timane.

         Søknadsfrist 1. september -17. Oppstart 4. og 5. sept.

NYTT: korte kurs i gitar og ukulele

på Dale vgs/ MusikkBadet

         Info om dette kjem på skulen omlag midt i september - gjeld elevar på vgs

Moderne dans

        I Dale: info om oppstart kjem tidleg i september

        NYTT: på Hyllestad: info om tilbodet kjem, forventa oppstart ei stund etter haustferien

Musikk, frå 3. klasse

 •           Song
 •           Dei fleste instrumenta
 •           Tilrettelagt musikk
 •           Lyd- og lysteknikk
 •           Digital musikk
 •           Musikkteori (førebur elevar på søknad til musikk/dans/drama på vgs)
 •           Musikk i livets begynnelse (påmelding via Helsestasjonen)

Visuelle kunstfag, frå 1. klasse

(i eigna aldersgrupper)

 •           Biletkunst "Kreativ verkstad"
 •           Husflid/ handverk

Vil du bli elev? Bruk denne linken

Du finn oss også på Facebook

Elevprisar 2017

(fakturering skjer kvartalsvis på etterskot):

 • Elev t.o.m. vidaregåande: kr. 3040,-

 • Vaksne:  kr. 3650,-

       Familie- og aktivitetsmoderasjon:

 • plass nr. 2: 15%

 • fom. plass nr. 3: 30%

        Gjeld ikkje tilbod med redusert pris (sjå under)

       Tilbod med redusert pris:

 • Musikk i livets begynnelse: kr. 1030,- pr. semester (12 vekers kurs)

 • Moderne dans: kr. 1420,- pr. år

 • JUBALONG: kr. 2200,- pr. skuleår

 • Kortkurs i gitar/ ukulele på VGS: kr. 400,- pr kurs på 8 veker

       Instrumentutleige: gjeld gitar, feler og ukulele: kr. 950,- pr. år

Kjøpe tenester?

Organisasjonar og institusjonar som ynskjer å kjøpe tenester, tek kontakt direkte med rektor.

Prisar på salstenestene:

 • Skular og sjukeheimar: reelle lønnsutgifter inkl. sos.avgifter
 • Musikkbarnehage, 8 veker: kr. 3730,-
 • Dirigent/ instruktør u/ 18 år: kr. 450,-/t
 • Dirigent/ instruktør o/ 18 år: kr. 530,-/t

 

Sist endra 18.08.2017