Vestland fylkeskommune signerte i går kontrakt med Entreprenørservice AS for utbetring av strekninga mellom Holmeli og Nistadlia på Fv. 57

Vestland fylkeskommune signerte i går kontrakt med Entreprenørservice AS.

Strekninga er på om lag 1,65 kilometer, og går mellom Holmeli og Nistadlia i Fjaler kommune. Eksisterande veg skal utbetrast, mellom anna ved å utvide frå einfeltsveg til tofeltsveg, bygge fire nye busstopp og fleire nye sidevegar. 

Les meir i artikkelen på Vestlandfylke.no