Treng du å nå skatteoppkrevjaren ?

Utsikt frå Jyttelshogen - Klikk for stort bilete Skatteoppkrevjarfunksjonen for Fjaler blir utført av Askvoll kommune frå 1. august 2018.

Frå 1. august er det inngått eit samarbeid mellom Askvoll og Fjaler om skatteoppkrevjarfunksjonen. Askvoll kommune er vertskommune for samarbeidet.

Helene Norstrand er skatteoppkrevjar. Du når henne på rådhuset i Askvoll, telefon 57 73 07 11, eller via postmottaket på tlf 57 73 07 00.

Postadresse:

Postboks 174
6988 Askvoll