Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Testing av Koronavirus


Dei som er nærkontakter til smitta person eller har nyoppslåtte luftvegssymptom kan bli testa utan først å bli vurdert av lege. Testing er gratis.

Slik bestiller du koronatest:

Kontakttelefon telefon ved positiv hurtigtest

  • Ved positiv hurtigtest: Ring kommunen sin smitteverntelefon for rådgjeving frå kvardagar kl. 08.00–20.00 og på helg frå 10.00–16.00 på telefon 46 81 29 60. Heilagdagar i jula er telefonen open 10-15. Ved postitiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og ringe smitteverntelefonen når den opnar.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler covid-19 testing for:

  • Vaksne/ungdom med nyoppståtte luftvegssymptom ( feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand).
  • Barn 0–12 år: Foreldre kan vurdere om barnet bør testast. Barn bør testast om dei er nærkontakt til ein som er smitta med korona.