Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar klokka 10.00–12.00.

 

Sommarjobb for ungdom 2021

Klikk for stort bileteJakob Sande si grav David Zadig  

Jakob Sande-senter for forteljekunst vil tilsetje skuleungdom / studentar over 16 år  i sommarjobb i perioden 4. juni – 15. august 2021 med fast arbeidstad i gamle skulehuset i Dale.  Arbeidstid vil vere frå tysdag - sundag,  normalt frå kl 11-16 i ein periode på 2-4 veker.

Oppgåvene er knytt til den daglege drifta av Sande-senteret

  • Resepsjonsarbeid i skulehuset: Ta i mot gjestar og informere om tilbodet i tunet.
  • Arbeid i tunet sin bokhandel og museumsbutikk.
  • Fortelje om Jakob Sande sitt liv og verk i Klokkargarden og om senteret for forteljekunst
  • Vere vertskap for Sande-senteret sitt kulturprogram gjennom sommarsesongen
  • Produsere innhald til sosiale media og nettsider frå daglegliv og særskilde hendingar i tunet.
  • Hage- og reinhaldsarbeid
  • Oppgåver knytt til Klokkargarden sitt søndagsopne konditori Lisa i Li 

Oppgåver kan også vere knytta til ein turistinformasjon i Fjaler: Gje informasjon til besøkjande og produsere innhald for publisering på internett.

Opplæring og søknad

I forkant er det opplæring i arbeidsoppgåvene og du vil få rettleiing undervegs.

Du bør like å jobbe sjølvstendig, kunne samarbeide og like å møte folk.

Løna følgjer kommunen sine satsar .

Send søknaden din til selskap@jakobsande.no innan 20. april. Meir info tlf 57737775