Søke om midlertidig alternativ mottaksplass for ukrainarar

UDI har ein egen søknadsordning for ukrainarar som ynskjer eit midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.
 

Ordninga er for ukrainarar som er i målgruppa for kollektiv beskyttelse, og som har foreløpig bustad i ein kommune.
Ordninga er frivillig for kommunen, og kommunen vil få et tilskot per person på kr 16 105 per måned.
 

Kven som kan søke- og søknadsskjema

På UDI sine netttsider finn du informasjon om kven som kan søkje- og om korleis søke om alternativ mottaksplass

 

Ta kontakt med flyktningetenesta i Fjaler kommune: 

Elisa Haddeland
Telefon: 57 73 80 14 / 40 44 60 15
E-post: Elisa.Haddeland@fjaler.kommune.no

Florence Hamper
Telefon: 57 73 80 59 / 47 97 17 22
E-post: Florence.May.Hamper@fjaler.kommune.no

 

Flyktningetenesta held til på Fjalerhuset, Dalstunet 20, 6963 Dale i Sunnfjord
 

Informasjon på Ukrainsk

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider finn du informasjon på ukrainsk, russisk og engelsk