Søk produksjonstilskot i jordbruket innan 15. oktober

Klikk for stort bileteFrå 1. oktober 2019 kan du levere søknad om produksjonstilskot i jordbruket.
 

Kven kan søke?

Du kan søkje om produksjonstilskot om du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må vere registrert i einingsregisteret for at du skal få utbetalt tilskot. 

 

Søknadsfristen er 15. mars.  Meir informasjon og søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Har du spørsmål - ta kontakt med oss på landbrukskontoret.