Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Siste nytt om Covid-19 for Fjaler kommune

Klikk for stort bilete

Artikkelen blir oppdatert kvar veke etter møte i beredskapsleiinga.
 

Gjeldane informasjon om testing og smittevern

  • Testing i Fjaler kommune – kontakt legekontoret tlf 57738180, måndag – fredag helst før kl 10. Vi ber innbyggarane gjere seg kjend med kriterium for testing
  • Resultat av covid-19 prøver får ein på Helsenorge.no
  • Fjaler kommune sin koronatelefon er open for spørsmål kvardager frå 09 til 14. Telefonnummeret er 976 89 290.
  • Beredskapleiinga minner alle om å fylgje FHI sine smittevernråd 
     

Bruk av vikarar/elevar/studentar frå stader med høg smitte

Fjaler kommune har rutinar for korleis vi vurderer om elevar/studentar/vikarar kan møte på arbeid eller ikkje dersom dei har vore/kjem frå område med høg smitte.
Ei eiga pre-screening av elevar/studentar/vikarar, saman med fersk negativ Covid-19-test skal vere utført før dei kan jobbe i våre einingar i helse og omsorg.

Det er låg terskel for å kontakte leiar ved det minste symptom eller mistanke om at ein kan vere smitta.
 

Besøk på Fjalerhuset

  • Fjalerhuset er ope. Det er ynskjeleg at du avtalar møtetid pr. telefon eller e-post på førehand. Her finn du kontaktinformasjon.
  • Fjalerhuset er ikkje ope for utlån/utleige av møtelokale til eksterne.