Produksjonstilskot - søknadsfrist 15. mai

Lam - Klikk for stort bilete Frist for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket er 15. mai 2017.
Teljedato er 1. mai 2017
 

Føretak med husdyrproduksjon kan søkje om tilskot no i mai. Arealtilskot/grovfôrproduksjon søkjer du om i oktober.

Søknaden må leverast elektronisk, det er ikkje lenger høve til å levere søknad på papirskjema.
Les meir om ordninga og finn elektronisk søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Ta kontakt dersom du treng hjelp med å sende søknaden elektronisk. Hugs å ta med brukarnamn og passord (bank id osv,) så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Publisert av Velaug Helle Eikemo. Ansvarleg Sidsel Høydal. Sist endra 11.05.2017 14:17 av Eikemo, Velaug
 
 
Login for redigering