Produksjonstilskot i jordbruket - Søknadsfrist 15.03.2018

Kyr på beite - Klikk for stort bilete

Søknadsfristen for produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid, del 1 er 15.03.2018, med teljedato 01.03.2018.  Merk at fristen er absolutt.

Det er to søknadsfristar og ein utbetaling av produksjons- og avløysartilskot pr år.

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med teljedato 1. mars

Søknadsfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med teljedato 1. oktober.

Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusentar som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusentar levere søknad.

Søknaden skal leverast elektronisk, det er ikkje adgang til å levere papirsøknad.

 

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.