Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 09.00 - 14.00. 
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.

 

Planstrategi for Fjaler kommune 2020-2023

Klikk for stort bilete

Fjaler kommune sin planstrategi for 2020-2023 er lagt ut til høyring.

Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode utarbeide og vedta ein planstrategi. Føremålet med planstrategien er å sette fokus på dei  planoppgavene  kommunen bør starte opp eller vidareføre i lys av utviklingstrekk og utfordringar kommunen står ovanfor, for å legge til rette for ynskt  samfunnsutvikling.

 

Kommunestyret vedtok å sende planstrategien på høyring i møte den 18.juni, sak 80/20

Planstrategi Fjaler kommune 2020 - 2023 høyringsdokument (PDF, 2 MB)

 

Send innspel innen 14. desember 2020

Innspel til høyringsdokumentet kan sendast på ein av følgande måter: