Pasienttransport i Fjaler kommune, endring frå 1. august

Frå 1. august har ikkje Fjaler lenger avtale om pasientreiser. Inntil ny avtale er på plass, må pasientar som hovudregel organisere reise til og frå behandling på eiga hand.

Du finn utfyllande informasjon i Pasientreiser si orientering her. (PDF, 85 kB)