Opning av kommunalt servicepunkt på Nærbutikken Hellevik

Klikk for stort bileteLaurdag 26.januar klokka 12 opnar Ordførar Gunhild Berge Stang kommunalt servicepunkt på Nærbutikken Hellevik.
 

Nærbutikken Hellevik sitt tenestetorg:

 • Ein kan låne pc
 • Internett
 • Kaffikrok
 • Informasjon på info skjerm
 • Varekøyring
 • Turistinformasjon
 • Opplegg for kommunalt beredskap
 • Hjartestartar
 • Samarbeid med heimesjukepleien
 • Hjelp til ulike praktiske gjeremål
 • Helsefremjande aktivitetar