Ny organisering i Helse og omsorg

Klikk for stort bilete

 

 

Helse- og omsorgstenestene i Fjaler kommune har endra organisasjonsstruktur. Endringane trer i kraft frå 4.november 2019. Tenestene vert inndelte slik:

  • Heimetenester
  • Sjukeheim: Rehab-/korttidsavdeling og langtidsavdeling
  • Miljøtenester
  • Helsetenester: Legekontor, helsestasjon, psykisk helse og fysioterapi/ergoterapi
  • Barnevern
  • NAV