Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Last ned smittestopp-appen

Klikk for stort bilete

Smittestopp-appen skal hjelpe helsemyndigheitene å redusere spreiing av koronaviruset. Anonymisert informasjon frå appen om bevegelsesmønsteret i befolkninga brukast til å utvikle effektive smitteverntiltak.
 

Dersom du lastar ned og brukar Smittestopp-appen, vil du etterkvart også få ein SMS dersom du har vore i nærleiken av andre Smittestopp-brukarar som seinare får påvist koronaviruset.

Les meir om appen og sjå informasjonsfilm på helsenorge.no
 

Appen er utvikla av det statlege forskningselskapet Simula på oppdrag for Folkehelseinstituttet, og er tilgjengeleg i Google Play og Apple App Store.