Konstituering av nytt kommunestyre 30. september kl. 09.00

Klikk for stort bilete
Det vert konstituering av nytt kommunestyre den 30. september klokka 09.00

I tillegg til godkjenning av valet skal det veljast ordførar, varaordførar og kontrollutval. Andre val som t.d representantar til råd og utval vert gjort i seinare møter i haust.

Den 30.september møter både noverande og nytt kommunestyre.

 

Sjå sakene her
 

Følg møtet direkte på kommune-tv