Kommunestyremøte måndag 18. mars

Framme frå venstre: Hans Stav (KRF), Anne Hopland (SP), Kjetil Felde (SP), ordførar Gunnhild Berge Stang (V), Nina Yndestad (AP), Kjetil Fristad (AP) og Odd Helge Aase (H).
Bak frå venstre: Irene Langeland (SP), Hogne Kvangarsnes (V), Magnus Løvik (AP), Ole Jakob Nedrebø (SP), Øystein Osland (SP), Randi Engen (SP), Ida Ravnøy Fretland (SP), Kjartan Åsnes (SP), Mark Taylor (MDG), Carl Joakim Jannige (SV), Richard Skår (V), Kjartan Habbestad (AP), Leif Jarle Espedal (AP), vara for Arve Helle som ikkje var tilstades då biletet vart teke, Eivind Antonisen (H), Kjersti Engvik Nygård (AP) og Katrine Vesterås (AP) - Klikk for stort bilete

Ordinært møte i kommunestyre startar klokka 10:00. På møtet vert det innlegg frå Stiftinga Kystsogevekene ved Kjell Magnus Økland.

Orientering frå BKK som var oppsett i innkallinga klokka 11:00 går ut.
 

Sjå saksliste for møte i kommunestyre 18.03.2019

Du kan følgje møtet direkte på KommuneTV