Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Kartlegging av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021

Klikk for stort bilete Knut David Hustveit Fjaler kommune har fått melding om at det skal takast ut prøve av all voksen hjort (2 år og eldre) felt under årets jakt i Fjaler.

Prøve skal takast av hjerne og bakre svelglymfeknutar eventuelt annan lymfeknute på hovudet. Dersom jegar ikkje får tatt ut lymfeknutane skal han likevel sende hjerneprøven til Veterinærinstituttet for analyse.

 

Les informasjonsskriv