Innbyggjarundersøkinga er no avslutta!

Tusen takk for deltaking i innbyggjarundersøkinga i Fjaler!

vår krokus.jpg - Klikk for stort bilete

Undersøkinga vart sendt ut til 885 personar, og det var 43% som svara. Omtrent halvparten var menn og halvparten var kvinner. Vi held no på å anlysere svara og å framstille dei for presentasjon. Det vil komme meir informasjon og anledning til å kome med innspel til resultata etter sommarferien. GOD SOMMAR!

Publisert av Inga Haaland. Sist endra 23.06.2017