Informasjonsmateriell/plakatar om coronaviruset og om generell smittevern

Klikk for stort bilete
Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap strekar under at vi skal leve som normalt, men tenke gode førebyggjande og generelle smitteverntiltak. Det er utarbeida informasjonsmateriell og plakatar retta mot reisande, mot dei som er i kontakt med reisande og om generell smittevern.

 
Plakatar og informasjonsskriv

 

Meir informasjon finn du på Helsedirektoratet sine heimesider