Hyllestad og Fjaler kulturskule - ny søknad og re-registrering

fridasolaas3 1 - Klikk for stort bilete

Hyllestad og Fjaler kulturskule er ei interkommunal teneste der Hyllestad kommune er ansvarleg for drifta. Kulturskulen tilbyr opplæring til elevar i alle aldre, og samarbeider både med offentlege institusjonar og frivillig sektor.

Vil du halde fram med tlbodet du har, byte fag, sei opp plassen eller legge inn ny søknad?  

Du finn informasjon og søknadsskjema på nettsida til Hyllestad kommune.

 

Fristen er 27.05.2018