Høyring - Kulturminneplan for Fjaler 2019 - 2023

Klikk for stort bilete
Framlegget til kulturminneplan er lagt ut til offentleg ettersyn i tida 11.09.19 til 02.10.2019:

Du finn også papirutgåve av planen på Kommunehuset i Fjaler.

 

Innspel sendast innan 01.10.2019 til:

Askvoll kommune
Pb. 174
6988 Askvoll

eller på e-post: postlaf@askvoll.kommune.no