OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Høyring - Handlingsplan Leve Heile Livet

Naturbilete - Klikk for stort bilete

Vi sender med dette handlingsplan for reforma Leve Heile Livet ut på høyring. Høyringsfrist er satt til 13. november 2022.

Leve heile livet – ei kvalitetsreform for eldre vart lagt fram i 2018. Arbeidet som har vore gjort innan helse og omsorg dei siste åra har gitt eit godt grunnlag for arbeidet med reforma i Fjaler.

Denne handlingsplanen syner kva tiltak vi vil prioritere i perioden 2022-2025. Det er i stor grad vektlagt tiltak som kan vidareførast eller setjast i gang innanfor dei eksisterande økonomiske rammene. Nokre tiltak vil vere avhengig av tilskotsmidlar.

Les handlingsplan Leve Heile Livet (PDF, 2 MB)

Send innspel innan 13. november til: 

E-post: post@fjaler.kommune.no

Fjaler kommune
Dalstunet 20
6963 Dale i Sunnfjord

Til toppen