OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Høyring av godtgjersle til folkevalde og politiske parti

Formannskapet vedtok i møte 16.03.2023 å legge sak 21/23, utkast til reglement for godtgjersle til folkevalde og politiske parti på høyring. Høyringsfrist er 2. april 2023.

I ny kommunelov kap. 8 rettigheter og plikter for folkevalgte er det fastsett at kommunestyret sjølv skal gje forskrift som omfattar:

  • Dekking av utgifter og økonomisk tap, Kommunelova § 8-3
  • Arbeidsgodtgjersle, Kommunelova § 8-4
  • Ettergodtgjering, Kommunelova § 8-6
  • Permisjonar, kommunelova § 8-10

Etter ny kommunelov skal reglane lagast som forskrift.

Les dokumenta i saka under møteplan her på heimesida til Fjaler kommune 

Send innspel innan 2. april til:

Gjeldane lovverk:

Sjå kommunelova på Lovdata.no

Til toppen