Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Har du spørsmål om koronavirus?  Du finn mykje nyttig informasjon på fhi.no. Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 er open kvardagar 08.00 - 15.30.
Lokal koronatelefon 976 89 290 er open kvardagar 10.00 - 14.00. 

 

Hjortejakta 2020 - Fellingsrapport

Klikk for stort bilete Knut David Hustveit Fellingsresultatet for 2020 viser at det aldri har vore skote fleire hjort i Fjaler kommune. Det vart felt heile 915 hjortar, som gjev eit fellingsresultat på 84,6 prosent av tildelt løyve.

Fellingsrapport 2015-2020

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tildelt totalt

953

898

911

918

1081

1081

Felt hannkalv

64

78

90

99

117

143

Felt hunkalv

60

79

106

105

111

131

Felt hanndyr 1 1/2 år

123

123

163

165

161

156

Felt hunndyr 1 1/2 år

88

116

121

125

157

199

Felt hanndyr eldre

103

104

96

111

108

107

Felt hunndyr eldre

107

101

105

121

149

179

Felt totalt

545

601

681

726

803

915

Fellingsprosent

57,2

66,9

74,8

79,1

74,3

84,6


I høve til fjoråret er det skote 112 fleire dyr i 2020 og fellingsprosenten har auka frå 74,3 % i 2019 til 84,6 % i 2020.  Fordelinga er slik: 29,9 % kalv, 38,8 % ungdyr og 31,3 % vaksne dyr.
Måla i Ytre Sogn og Sunnfjord bestandsplan område er : min 30 % kalv, min 65% kalv og ungdyr og maks 35 % eldre dyr, og resultata i høve til måla er svært gode !

For meir hjortestatistikk kan du gå inn på: 

https://hjorteviltregisteret.no/


Sidan Hyllestad og Fjaler er i same bestansplanområde, tek vi også med fellingsrapporen for Hyllestad.

Fellingsrapport frå hjortejakta i Hyllestad 2020
 

Under hjortejakta i 2020 vart det i Hyllestad kommune felt 530 hjortar, som er eit rekordhøgt fellingsresultat, fellingsprosenten er på 66,7 % av tildelt løyve.

Fellingsrapport 2015-2020

År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tildelt totalt

601

602

606

688

802

795

Felt hannkalv

42

45

64

64

74

75

Felt hunkalv

42

46

59

73

64

78

Felt hanndyr 1 1/2 år

68

90

84

98

80

84

Felt hunndyr 1 1/2 år

67

95

75

72

88

95

Felt hanndyr eldre

79

62

82

79

90

73

Felt hunndyr eldre

93

71

71

103

114

125

Felt totalt

391

409

445

489

510

530

Fellingsprosent

65,1

67,9

73,4

71,1

63,6

66,7

I høve til fjoråret er det skote 20 fleire dyr i 2020 og fellingsprosenten har auka frå 63,6 % i 2019 til 66,7 % i 2020.  Fordelinga er slik: 29 % kalv, 34 % ungdyr og 37 % vaksne dyr.
Måla for Hyllestad og Fjaler er dei same, og ein ser også i Hyllestad ein bra kalveavskyting og ungdyravskyting.

For meir hjortestatistikk kan du gå inn på: 

https://hjorteviltregisteret.no/

Her finn du fellingsrapport for hjortejakta i Askvoll 2020