Har du leilegheit eller hus i Fjaler som du vil leige ut?

Fjaler kommune har ein auka førespurnad etter kommunal bustad. Vi ynskjer no å leige bustad på privatmarknaden for vidare framleige. 

Bustaden kan gjerne ha fleire soverom. 

Skjema for å melde inn potensiell bustad for utleige

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post for meir informasjon og eventuell avtale.