Har du leilegheit eller hus i Dale - Flekke området som du vil leige ut?

Fjaler kommune har ein auka førespurnad etter kommunal bustad. Vi ynskjer no å leige bustad på privatmarknaden for vidare framleige.

Bustaden kan gjerne ha fleire soverom.

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post for meir informasjon og eventuell avtale.