Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Vaksinering  |  Testing

  • Ved positiv hurtigtest: Ring 46 81 29 60 for rådgjeving, kvardagar 08.00–20.00, helg 10.00–16.00. Ved positiv hurtigtest utanom opningstida, ber vi deg gå i isolasjon og kontakte nærkontaktar sånn at dei går i karantene. Ring smitteverntelefonen når den opnar for hjelp til vidare smittesporing
  • Vaksinespørsmål: Ring 57 73 80 00 (kvardagar 09.00–14.00)
  • Andre spørsmål om korona: Ring 97 69 74 37 (kvardagar 09.00–14.00)
 

Har du leilegheit eller hus i Dale - Flekke området som du vil leige ut?

Fjaler kommune har ein auka førespurnad etter kommunal bustad. Vi ynskjer no å leige bustad på privatmarknaden for vidare framleige.

Bustaden kan gjerne ha fleire soverom.

Kontakt oss:

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post for meir informasjon og eventuell avtale.