Fv. 93 - Dyrneslia ved Vadheim, stengt frå 16. april

Statens Vegvesen melder at arbeidet på fv. 93 med bruene i Dyrneslia likevel ikkje startar som varsla 3. april.

Vegen vert istaden stengt frå og med måndag 16.april, og vil vere stengt til ut på hausten 2018.