Frist for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket er 15. mars

Lam - Klikk for stort bilete

Frå 1. mars 2019 kan du levere søknad om produksjonstilskot i jordbruket.

Frå og med 1. mars kan du søknad om produksjonstilskot i jordbruket.  Teljedato er 1. mars. Det er husdyrprodusentar som kan søkje no i mars.

Søknadsfristen er 15. mars.  Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet sine nettsider.