Foreldreundersøking i barnehagane i Fjaler

vår krokus.jpg - Klikk for stort bilete

Barnehagane i Fjaler gjennomfører foreldreundersøking i løpet av november månad. Foreldreundersøkinga gir deg moglegheit til å seie di meining om barnet sin trivsel og andre forhold ved barnehagen. Undersøkinga skal først og fremst brukast for å gjere barnehagen betre. Resultata dannar grunnlag for dialog mellom barnehagen og foreldra om tilbodet i barnehagen. Resultata frå undersøkinga vil også inngå i statistikk som blir utarbeidd i Utdanningsdirektoratet, og kan inngå i kommunen sitt arbeid med kvalitetsutvikling i barnehagen.

For meir informasjon, kontakt barnehagen din.
Du finn også mykje informasjon på Utdanningsdirektoratet si heimeside.