Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Folkehelseinstituttet presiserer råd om sosial distanse

Klikk for stort bilete 
Tiltaka er strengare dess større smittefare du kan utgjere. Befolkninga generelt er ikkje i karantene, men skal holde større avstand enn vanlig. Dei som kan vere smittet, men ikke er sjuke, er i karantene. Dei som er sjuke skal være i isolering.
 

 Les råda som folkehelseinstituttet presiserer