Koronavirus covid-19

Samla informasjon frå Fjaler kommune om Koronavirus

Koronastatus for Fjaler

Spørsmål om Koronavirus?
Ring den nasjonale publikumstelefonen 815 55 015

 

Fleire kan få bustønad

Klikk for stort bilete 

Bustønad er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg som har låg inntekt og høge bukostnader. Stortinget har vedtatt å styrke bustønaden fram til utgangen av oktober. Dette er for å bistå husstandar med låge inntekter som vert ramma økonomisk av koronapandemien.
 

Les meir om auka i bustønad i artikkelen på www.mynewsdesk.com
 

Har du rett på bustønad?

Gå inn på www.husbanken.no for å finne ut om du har rett på bustønad og korleis du kan søkje.
 

Søknadsfrist er den 25. i kvar månad.