Fjalerundersøkinga

Sjå etter Fjalerundersøkinga i posten frå 20. Mars!  

Helsestrategi .jpeg.jpg - Klikk for stort bilete

Kommunen innviterer innbyggjarar i Fjaler til å vere med å bestemme helse- og omsorgstenestene framover. Som ledd i arbeid med helsestrategiplanen vil alle innbyggarar over 60 år, samt noverande brukarar av omsorgstenester i kommunen, få tilsendt ei brukarundersøking.

Ver med å bestem dine eigne framtidige tenester!  

Publisert av Inga Haaland. Sist endra 17.03.2017
 
 
Login for redigering