Koronavirus - Fjaler kommune

Siste nytt  |  Status vaksinering  |  Om koronatesting Temasider

Spørsmål om koronavirus? Ring den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015

 

Fjaler kommune tilbyr ikkje Janssen-vaksinen

Klikk for stort bileteBilete lånt frå Folkehelseinstituttet
Med bakgrunn i anbefalingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Fjaler kommune einige om at vi ikkje vil tilby Janssen-vaksinen på legekontoret.

Med det noverande smittenivået lokalt og nasjonalt og med den forventa framgangen i massevaksinasjon med mRNA-vaksiner, finn vi ikkje grunnlag for å vurdere vaksinasjon utanfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.


Kommuneoverlege Jakob Ravn